Front cover image for Physisch-chemische metingen aan 1,2-dihalogeen- en -dicyaanaethaan

Physisch-chemische metingen aan 1,2-dihalogeen- en -dicyaanaethaan

Thesis, Dissertation, Dutch, 1943
De Mercuur, Hilversum, 1943
67 p. : ill. ; 24 cm.
65130805