Front cover image for Placaet vande Heeren Staten van den Lande van Utrecht jegens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moetwillicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, ghewas, haven, plantagien ende goederen beschadigen

Placaet vande Heeren Staten van den Lande van Utrecht jegens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moetwillicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, ghewas, haven, plantagien ende goederen beschadigen

Print Book, Dutch, 1651
Op nieus Gedruckt conform de resolutie vanden XVIIIen. Augusti 1640 View all formats and editions
Ghedruckt by Amelis van Paddenburgh, Tot Utrecht, 1651
19 cm (4-o)
65311306
De ampliatie hierop is afzonderlijk beschreven; zie: Ampliatie ende naerder verclaringhe vanden placate vanden XXen. Aprilis 1592