Front cover image for Ordre by de vroetschap ende den gerechte der stadt Utrecht beraempt, nopende de commissie vande ghenen, die inde saken vande onmundigen ende van anderen hare goederen niet machtigh wesende selver te administreren, conform voorgaende des vroetschap resolutie vanden XXIIen Septemb. 1623 sullen worden gebruyckt, met instructie voor de mombers ende curateurs

Ordre by de vroetschap ende den gerechte der stadt Utrecht beraempt, nopende de commissie vande ghenen, die inde saken vande onmundigen ende van anderen hare goederen niet machtigh wesende selver te administreren, conform voorgaende des vroetschap resolutie vanden XXIIen Septemb. 1623 sullen worden gebruyckt, met instructie voor de mombers ende curateurs

Salomon de (Utrecht) (Printer)
Print Book, Dutch, 1636
gedruckt by Salomon de Roy ..., Tot Utrecht, 1636