Front cover image for Generale inhoud van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, edicten, handvesten, privilegien, en andere acten, begrepen in de ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek

Generale inhoud van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, edicten, handvesten, privilegien, en andere acten, begrepen in de ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek

Print Book, Dutch, 1733
by Jacob van Poolsum, T'Utrecht, 1733
VI, 510 p. ; 21 cm (8-o)
65358522
Voor hoofdwerk zie: Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrech mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten