Front cover image for Naamrol van alle de bekende, zo oude, als hedendaagsche, Nederduitsche, gedrukte, tooneelspeelen

Naamrol van alle de bekende, zo oude, als hedendaagsche, Nederduitsche, gedrukte, tooneelspeelen

Hendrik (Amsterdam) (Printer)
Print Book, Dutch, 1720
by Hendrik Bosch #boekverkooper over het Burger Weeshuys#, Te Amsterdam, 1720
[6], 108 p. ; in-8.
65370148
* 2 A-F 8 G 6