Front cover image for Approbatie van den Hove van Hollant, nopende het prefereren van renten ende custing-paeyen

Approbatie van den Hove van Hollant, nopende het prefereren van renten ende custing-paeyen

Print Book, Dutch, 1634
ghedruckt by Pieter Rammazeyn, Ter Goude, 1634
? ; 20 cm (4-o)
65401269