Front cover image for Het leven van den aartsvader Joseph, benevens eenige stichtelyke mengelwerken

Het leven van den aartsvader Joseph, benevens eenige stichtelyke mengelwerken

Print Book, Dutch, 1769
by Philippus Doorewaart, Te Amsterdam, 1769
XXIV, 232 p. : ill. ; 25 cm.
65475639