Front cover image for Consumptie vande zeep : ordonnantie ende instructie, volghende den welcken ten behoeve vande ghemeene saecke, over al inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, van wegen ende volgende den consente vande Staten vanden selven landen geheven ende geinnet sal werden den impost van ses guldens acht stuyvers op de consumptie vande zeep, innegaende den eersten Aprilis 1631 ende eyndende den lesten Septembris daer aen volgende

Consumptie vande zeep : ordonnantie ende instructie, volghende den welcken ten behoeve vande ghemeene saecke, over al inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, van wegen ende volgende den consente vande Staten vanden selven landen geheven ende geinnet sal werden den impost van ses guldens acht stuyvers op de consumptie vande zeep, innegaende den eersten Aprilis 1631 ende eyndende den lesten Septembris daer aen volgende

Print Book, Dutch, 1631
[s.n.], [S.l.], 1631
21 cm (4-o)
65489861
Zie ook: Consumtie van de zeep