Front cover image for Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament

Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament

Print Book, Dutch, 1621
by Bruyn Harmansz Schinckel, Tot Delf, 1621
20 fol. ; in-4.
65497598
A-B 8 C 4
Titeluitg. van de ed.: Delf, B.H. Schinckel, 1621, zonder de naam van de auteur op de titelpagina