Front cover image for Een onpartydige beschrijvinge van Surinam, gelegen op het vaste landt van Guiana in Africa : mitsgaders een verhael van alle vreemde beesten, vogels, visschen, slangen ende wormen : gelijck mede van de gewoonheden ende manieren van dese colonie

Een onpartydige beschrijvinge van Surinam, gelegen op het vaste landt van Guiana in Africa : mitsgaders een verhael van alle vreemde beesten, vogels, visschen, slangen ende wormen : gelijck mede van de gewoonheden ende manieren van dese colonie

Print Book, Dutch, 1669
by Pieter Arentsz. boekverkoper in de Beurstraet, in de Drie Rapen, Amsterdam, 1669