Front cover image for De Mengelpoëzy van Katharyne Lescaille

De Mengelpoëzy van Katharyne Lescaille

Print Book, Dutch, 1731
by de erfgenaamen van J. Lescailje en D. Rank ..., Te Amsteldam, 1731
3 dl. ; in-4.
65718676
Franse titel: K. Lescailjes Tooneel- en mengelpoëzy. In drie deelen
Gegraveerde titel van dl.1: De dichten van Lescailje
Dl. 1-2: de mengelpoëzy. Dl.3: de tooneelpoëzy