Front cover image for Flavij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescryvers Twintich boecken, vanden ouden geschiedenissen der Jodē, : nemende zijn beghinsele van dat eerste schepsel der werelt, ende also ghecontinnueert tot dat tweelfste jaer van Nero den Keyser van Roome. Met een boeck, inhoudende die martelie der Machabeen seven ghebroederen.

Flavij Josephi des vermaerden Joetschen hystoriescryvers Twintich boecken, vanden ouden geschiedenissen der Jodē, : nemende zijn beghinsele van dat eerste schepsel der werelt, ende also ghecontinnueert tot dat tweelfste jaer van Nero den Keyser van Roome. Met een boeck, inhoudende die martelie der Machabeen seven ghebroederen.

Print Book, Dutch, 1580
by Jasper Troyens, Thantwerpen, 1580