Front cover image for Davids harpzangen, of de CL psalmen van den koninklyken profeet David, en andere heilige mannen. : Nevens de gewoone lofzangen in de kerken gebruikelyk.

Davids harpzangen, of de CL psalmen van den koninklyken profeet David, en andere heilige mannen. : Nevens de gewoone lofzangen in de kerken gebruikelyk.

Print Book, Dutch, 1707
by François Halma, T' Amsterdam,, 1707
Vertalingen (vorm)
[28], 552, [4], 47, [1] p. : gegrav. titelbl., muz. ; in-12.
65758427
*-2* 12 3* 2 A 12 (-A1,2+A 2) B-2B 12 2C 2
Met tweede, gegrav. titelbl. o.d.t.: Davids harpzangen