Front cover image for Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel, : zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden ...

Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel, : zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden ...

Print Book, Dutch, 1755
By Teunis Horneer ..., Te Gorinchem, 1755