Front cover image for Richting en schoolkeuze : een onderzoek naar de invloed van denominatie op de schoolkeuze van ouders bij de overgang van basis- naar speciaal onderwijs

Richting en schoolkeuze : een onderzoek naar de invloed van denominatie op de schoolkeuze van ouders bij de overgang van basis- naar speciaal onderwijs

Print Book, Dutch, cop. 1992
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen, cop. 1992