Front cover image for God zij geloofd! : gebedenboek voor Roomsch-Katholieken

God zij geloofd! : gebedenboek voor Roomsch-Katholieken

Print Book, Dutch, 1881
æDe Jong, Amsterdam, 1881