Front cover image for Van de byen, haer wonderlicke oorsprong, natuer, eygenschap, krachtighe, ongehoorde en seltsame wercken ...

Van de byen, haer wonderlicke oorsprong, natuer, eygenschap, krachtighe, ongehoorde en seltsame wercken ...

Print Book, Dutch, 1653
By Johannes van Ravesteyn, T' Amsteldam, 1653
[12], 217, [23, 42] p. ; 16 cm
65953284
Het "paerdeboecxken" met eigen titelp. o.d.t.: Meesterye voor de paerden, om te weten alle de secreten, alsoo men die gebruyckt by den maerschalk des keysers, ende eertz-hertogen keyser Carolus de Vijfde ... / ... nu na de oude copye gecopieert, en eenige Hoogduytsche woorden ... na den rechten zin overgeset door D.W.C
Theodorus Clutius is Dirk Outgaertsz. Cluyt