Front cover image for Historisch-kritisch overzigt van de bepalingen der aequivalent-gewigten van 13 enkelvoudige ligchamen : (zwavel, selenium, tellurium ...)

Historisch-kritisch overzigt van de bepalingen der aequivalent-gewigten van 13 enkelvoudige ligchamen : (zwavel, selenium, tellurium ...)

E. Mulder
Thesis, Dissertation, Dutch, 1853
Bollaan, Utrecht, 1853