Front cover image for Geheiligd zij Uw naam : gebedenboek voor Roomsch-Katholieken

Geheiligd zij Uw naam : gebedenboek voor Roomsch-Katholieken

Print Book, Dutch, 1878
Van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1878
448 p. ; xx cm.
66127798