Front cover image for Axiomatische opbouw der verzamelingenleer, in het bijzonder der getallentheorie

Axiomatische opbouw der verzamelingenleer, in het bijzonder der getallentheorie

Thesis, Dissertation, Dutch, 1931
De Ploeg, Utrecht, 1931