Front cover image for Handboek der kinderen van Maria, of gebedenboek voor de vrouwspersonen die, in hare oefeningen van godsvrucht bijzonderlijk Maria tot voorbeeld en patrones nemen

Handboek der kinderen van Maria, of gebedenboek voor de vrouwspersonen die, in hare oefeningen van godsvrucht bijzonderlijk Maria tot voorbeeld en patrones nemen

Print Book, Dutch, 1876
Lenfring, Amsterdam [etc.], 1876
880 p. ; xx cm.
66180805