Front cover image for Boerenland als natuur : verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen

Boerenland als natuur : verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen

Landschapsbeheer Nederland wil via 'oral history' het streekgebonden landschapsbeheer van vroeger overdragen. Het betreft o.a verhalen over eendenkooien, elzensingels, heidevelden, houtwallen, houtkaden, rietlandjes, grienden, meidoornheggen, hoogstamboomgaarden
Print Book, Dutch, cop. 2003
Matrijs, Utrecht, cop. 2003