Front cover image for Copie vanden mandemente ons genadichs Heeren des Keysers ende den statuyten ende ordinancien bij mijn heeren schoutet, borghermeesteren, scepenen, rentmeesters ende raede der stadt van Antwerpen dien naevolghende ghemaect opt stuck vanden vrijen ende oock den ghemeynen lordewagencruyders deser stadt, midsgaders den salaris ende loon opten arbeyt ghestelt ende oock den puncten ende articulen daer een yeghelyck hem dien aengaende schuldich is nae te regulerene

Copie vanden mandemente ons genadichs Heeren des Keysers ende den statuyten ende ordinancien bij mijn heeren schoutet, borghermeesteren, scepenen, rentmeesters ende raede der stadt van Antwerpen dien naevolghende ghemaect opt stuck vanden vrijen ende oock den ghemeynen lordewagencruyders deser stadt, midsgaders den salaris ende loon opten arbeyt ghestelt ende oock den puncten ende articulen daer een yeghelyck hem dien aengaende schuldich is nae te regulerene

Karel, Joannes (Antwerpen) (Printer)
Print Book, Dutch, 1545
bij Jan Grapheus, Ghedruckt Thantwerpen, 1545
[40] p. : ill. ; 19 cm.
66605040