Front cover image for Gevaarlijke moeders

Gevaarlijke moeders

Jaarlijks worden enkele tienduizenden kinderen uit huis geplaatst. De voogdij-instellingen vinden dat de wet hen verplicht onbeperkt te streven naar hereniging van ouders met hun kind(eren), ongeacht gebeurtenissen uit het verleden en de daarmee verbonden risico's voor het kind. Ouders hebben recht op hun kinderen, maar welke rechten hebben kinderen eigenlijk?
Video, Dutch, cop. 2003
NPS/VARA, Hilversum, cop. 2003