Front cover image for Corte verclaringhe ende bewijs, met wat ghestaltenisse ende ceremonien den doorluchtighen, groot-machtighen vorst, Ferdinandus, coninck van Hungharijen ... tot roomschen keyser den xxviii. augusti deses jaers is ghekosen gheworden, binnen Franck-fort

Corte verclaringhe ende bewijs, met wat ghestaltenisse ende ceremonien den doorluchtighen, groot-machtighen vorst, Ferdinandus, coninck van Hungharijen ... tot roomschen keyser den xxviii. augusti deses jaers is ghekosen gheworden, binnen Franck-fort

Print Book, Dutch, [1619]
by Abraham Verhoeven, T'hantwerpen, [1619]
.. cm.
66863438