Front cover image for Soliloquium animae

Soliloquium animae

Thomas, Nicolaus (Utrecht) (Printer), Gerardus de (Utrecht) (Printer)
Print Book, Latin, [1474]
Nicolaus Ketelaer en Gerardus de Leempt], [Utrecht, [1474]
[38] bl. ; in-2.
66873434
Available in another form:
Incipit: Incipit prologus in soliloquium anime
Explicit: Explicit sololoquium anime
De afbeeldingen op de CD-ROM 'Illustrated ISTC' zijn afkomstig uit signatuur: KBH 168 E 19
Geen katernsignering
Incunabula Short Title Catalogue zie de beschrijving bij de ISTC voor volledige bibliografische verwijzingen en vindplaatsen wereldwijd