Front cover image for Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare 1720 : zynde een verzameling van alle de conditien en projecten van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, etc. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H. Staten van eenige Provintien zyn verworpen: als meede Konst-Plaaten, comedien en gedigten, door verscheide liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge dezer verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar, verscheide familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte Negotie gestremd, zo in Vrankrijk, Engeland als Nederland

Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare 1720 : zynde een verzameling van alle de conditien en projecten van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, etc. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H. Staten van eenige Provintien zyn verworpen: als meede Konst-Plaaten, comedien en gedigten, door verscheide liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge dezer verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar, verscheide familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte Negotie gestremd, zo in Vrankrijk, Engeland als Nederland

Print Book, Dutch, 1720
[s.n.], [S.l.], 1720
42 cm. ; .. cm.
66882613