Front cover image for Aardgastransportleidingtracé Grijpskerk-Wieringermeer, tracédeel Grijpskerk-Workum (A-652): catalogusnummer 52 : gemeente Sneek : archeologisch onderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

Aardgastransportleidingtracé Grijpskerk-Wieringermeer, tracédeel Grijpskerk-Workum (A-652): catalogusnummer 52 : gemeente Sneek : archeologisch onderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

Print Book, Dutch, 2010
Eindversie
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, 2010