Front cover image for Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht ...

Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht ...

Thesis, Dissertation, Dutch, 1865
De Kruijff, Utrecht, 1865