Front cover image for Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsche Regt ...

Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsche Regt ...

Thesis, Dissertation, Dutch, 1865
Greven, Utrecht, 1865
Proefschriften (vorm)
11 p. ; 23 cm.
67769454