Front cover image for Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt ...

Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt ...

Gerard Six
Thesis, Dissertation, Dutch, 1865
De Kruyff, Utrecht, 1865
Proefschriften (vorm)
10 p. ; 23 cm.
67769517