Front cover image for Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien, ende wat bedroch in denselven gheleghen is, ofte een weduwe, ofte ghetroude vrouwe, ende hoe die acten van borchtochten mach constitueren ...

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien, ende wat bedroch in denselven gheleghen is, ofte een weduwe, ofte ghetroude vrouwe, ende hoe die acten van borchtochten mach constitueren ...

Joh Jac Gael (Author)
Print Book, Dutch, 1622
voor Adriaen Helmichss, Ghedruct tot Gorinchem, 1622