Front cover image for Layang wiyata arja

Layang wiyata arja

Print Book, Javanese, 1882
s.n.], [S.l., 1882
71 p. ; 22 cm.
68082882
Goed onderricht
In Javaans schrift
Op achterkant omslag: Lajang wiyata ardja
Naam van auteur op getranscribeezde omsl;agtitel: Gonda Werdaja