Front cover image for Briefwisseling tusschen den Oud-Katholyken Pastoor J. Renftle te Mehring in Beijeren en den Aartsbisschop van Utrecht bij de Oude Klerezy in Nederland

Briefwisseling tusschen den Oud-Katholyken Pastoor J. Renftle te Mehring in Beijeren en den Aartsbisschop van Utrecht bij de Oude Klerezy in Nederland

Print Book, Latin, 1872
J.G. Andriessen & zoon, Utrecht, 1872
30 pagina's. ; 23 cm.
68238065
Latijnse tekst en Nederlandse vertaling tegenover elkaar
Tekst in het Latijn en Nederlands
Van Beek: III, blz. 8
Aartsbisschop van Utrecht bij de Oude Klerezy is: Henricus Loos