Front cover image for Pozycja ustrojowa prezydenta na Litwie, Ukrainie i w Białorusi w świetle pierwszych konstytucji po upadku ZSRR

Pozycja ustrojowa prezydenta na Litwie, Ukrainie i w Białorusi w świetle pierwszych konstytucji po upadku ZSRR

Print Book, Polish, 2002
"Morpol", Lublin, 2002