Front cover image for Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging van hetzelve met vreemde rassen, of wel door eene meerdere oplettendheid, in het aanfokken en opvoeden der jonge paarden, als anderzins?

Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging van hetzelve met vreemde rassen, of wel door eene meerdere oplettendheid, in het aanfokken en opvoeden der jonge paarden, als anderzins?

Print Book, Dutch, 1795
by Jan Christiaan Sepp en Zoon, Te Amsterdam, 1795
108 p. ; in-8.
68843880
Voordehandse titel: Verhandeling over de inlandsche paarden
De bij deze verhandeling behorende bijlagen (pag. 62-108) met afzonderlijk titelblad: Bylaagen, behelzende eenige ordonnantiën op het houden van keur- of spring-hengsten