Front cover image for Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelijcke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten

Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelijcke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten

Print Book, Dutch, 1623
Den 2den druck op nieuws verm. ende verb., met verscheyden dichten ende liedekens ... : Mitsgaders oock noch verm. ende verçierd met schoone kopere fig., ende by alle onbekende wysen de noten View all formats and editions
voor de weduwe van Dirck Pietersz. Voscuyl, t'Amstelredam, 1623