Front cover image for Architectvra moderna ofte Bouwinge van onsen tyt bestaende in verscheyde soorten van gebouwen ... staende soo binnen dese stat Amsteldam als elders alle gedaen by ... Hendrick de Keyser beelthouwer en boumeester der stat Amsterdam en in weesen gebracht by ... Cornelis Danckerts mr. metselaer en boumeester der voorss stadt. Met een byuoegsell van eenige wercken en gestichten van verscheyde andere meesters .

Architectvra moderna ofte Bouwinge van onsen tyt bestaende in verscheyde soorten van gebouwen ... staende soo binnen dese stat Amsteldam als elders alle gedaen by ... Hendrick de Keyser beelthouwer en boumeester der stat Amsterdam en in weesen gebracht by ... Cornelis Danckerts mr. metselaer en boumeester der voorss stadt. Met een byuoegsell van eenige wercken en gestichten van verscheyde andere meesters .

Print Book, Dutch, 1631
by Cornelis Danckertss van Seevenhoven, Tot Amstelredam (woonende inde kalckton byde Reguliers tooren), 1631
25 p., [44] bl. ill. ; in-2.
68857407
@1 A-G 2
Het tekstdeel door Salomon de Bray
Titelblad gegrav.; met 44 gegrav. platen (gen. 'I-XLIIII')