Front cover image for Den bloem-hof van de Nederlantsche ieught, beplant met uijtgelesen liedekens ē dichtē : vergeselschapt met eenē Maywagen door verscheydē liefhebbers gecomponeert. Noijt in den druck gesien

Den bloem-hof van de Nederlantsche ieught, beplant met uijtgelesen liedekens ē dichtē : vergeselschapt met eenē Maywagen door verscheydē liefhebbers gecomponeert. Noijt in den druck gesien

Print Book, Dutch, 1610
bij Dirck Pieterss.#in de Witte Parsse op het Waeter#, t' Amstelredam, 1610