Front cover image for Algemeen middel tot de practijck der doorzight-kunde op tafereelen, of regel-lose buytengedaenten. Mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaet-snijdingh

Algemeen middel tot de practijck der doorzight-kunde op tafereelen, of regel-lose buytengedaenten. Mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaet-snijdingh

Print Book, Dutch, 1664
By Dancker Danckersz., Amsterdam, 1664