Front cover image for Statuten der maatschappij De Katholieke Illustratie : goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1876 no. 37 : naamlooze vennootschap met een kapitaal van f 250.000 gevestigd te 's-Hertogenbosch

Statuten der maatschappij De Katholieke Illustratie : goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1876 no. 37 : naamlooze vennootschap met een kapitaal van f 250.000 gevestigd te 's-Hertogenbosch

Print Book, Dutch, 1876
[s.n.], 's-Hertogenbosch, 1876
15 p. ; 20 cm.
69428162
Omslagtitel