Front cover image for Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego : nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego : nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia

Print Book, Polish, 2002
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2002