Front cover image for Nikka Vonen : folkeminnesamlar, skulestyrar og målkvinne

Nikka Vonen : folkeminnesamlar, skulestyrar og målkvinne

Print Book, Norwegian, [2010]
Selja forlag, Førde, [2010]