Front cover image for De wiskonstenaars of het gevluchte juffertje = Les philosophes ou la fille echappée

De wiskonstenaars of het gevluchte juffertje = Les philosophes ou la fille echappée

Image, Dutch, [ca. 1760]
by P. Fouquet junior, Te Amsteldam, [ca. 1760]
1 prent. : kopergrav. ; 41 x 53 cm.
703106548
Met dedicatie: 'Opgedragen aan den heere Jan Jacob de Bruyn, beminnaar der schilderkonst; door zyn ed. d.w. dienaar P. Fouquet junior'
Linksonder de tekst: 'het origineel schildery is berustende in het cabinet van de heer De Bruyn'
Gravure gebaseerd op een pastelschilderij uit 1741 van Cornelis Troost (1697-1750), destijds in het bezit van de verder onbekende Amsterdammer Jan Jacob de Bruyn, nu eigendom van het Mauritshuis in Den Haag
Voorstelling ontleend uit het negentiende bedrijf in het kluchtspel 'De Wiskonstenaars of ́t Gevluchte Juffertje' van de Haarlemse toneelschrijver Pieter Langendijk (1683-1756)