Front cover image for Żydzi gdańscy : obrazy nieistniejącego świata = Gdańsk's Jews : images of a non-existent world

Żydzi gdańscy : obrazy nieistniejącego świata = Gdańsk's Jews : images of a non-existent world

Print Book, Polish, 2008
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk, 2008