Front cover image for Czarny wygon : słoneczna dolina

Czarny wygon : słoneczna dolina

Print Book, Polish, ©2010
Videograf II, Katowice, ©2010