Front cover image for Schild-wacht tot seker vvaerschovvvinghe teghen de valsche waersegghers, tooueraers, en̄ derghelijcke ongoddelijckheydt. : Met eenen salighen raedt ende remedie daer teghen.

Schild-wacht tot seker vvaerschovvvinghe teghen de valsche waersegghers, tooueraers, en̄ derghelijcke ongoddelijckheydt. : Met eenen salighen raedt ende remedie daer teghen.

Print Book, Dutch, 1602
inde Plantijnsche druckerije, by Jan Moerentorf, T' Antvverpen,, 1602
xxxvij, [2] p. : grav. ; in-4.
71434135
Uitg. als onderdeel van: Chriisteliicken waerseggher ... / Joannes David. - t'Antwerpen ... : by Jan Moerentorf, 1602 (Ook bij de herdr. daarvan in 1603)