Front cover image for Nieuwe kaart van het eiland Walcheren : zynde het vermakelykste gedeelte van het graafschap van Zeeland zeer naauwkeurig afgedeelt in de iurisdictien der steeden en districten der dorpen en heerlykheden

Nieuwe kaart van het eiland Walcheren : zynde het vermakelykste gedeelte van het graafschap van Zeeland zeer naauwkeurig afgedeelt in de iurisdictien der steeden en districten der dorpen en heerlykheden

Joachim (wed, Amsterdam) (Printer), Reinier (I, Amsterdam) (Printer), Josua (Amsterdam) (Printer)
Map, Dutch, [ca. 1720]
by de Wed. Ottens en Zoone, te Amsterdam, [ca. 1720]