Front cover image for Dicţionar botanic poliglot : latină, română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă = Lexicon botanicum polyglottum : latino, dacoromanico, anglico, germanico, gallico, hungarico, rossicum

Dicţionar botanic poliglot : latină, română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă = Lexicon botanicum polyglottum : latino, dacoromanico, anglico, germanico, gallico, hungarico, rossicum

Print Book, English, 1980
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980