Front cover image for Reglement voor het Weeshuys van de Ware Gereformeerde Christelijcke Nederduytsche Gemeente, onder de bedieninge van de Diaconen : gearr. 12 Juli 1658

Reglement voor het Weeshuys van de Ware Gereformeerde Christelijcke Nederduytsche Gemeente, onder de bedieninge van de Diaconen : gearr. 12 Juli 1658

Print Book, Dutch, 1658
by Jan Banning, ordinaris drucker deser stede, t'Amsterdam, 1658
? ; 4-o.
71703458
Met boekdrukvignet van het Amsterdamse wapen